Charaktery platforma edukacyjna

[* *}
Przypomnij hasło Zarejestruj się

JAK WYKORZYSTAĆ SWÓJ POTENCJAŁ?

 

                                                 

 

- Pamiętajmy, że nie możemy zrezygnować z siebie, swoich wartości, godzić się na wykonywanie zadań poniżej naszych kwalifikacji lub przekraczających nasze kompetencje, bo zapłacimy za to wysoką cenę w postaci stresu, frustracji i obniżonej samooceny – przekonuje Justyna Bednarczyk-Wilgos, doradca zawodowy i psycholog SWPS. + wiecej

 

 

Justyna Bednarczyk-Wilgos –  psycholog i doradca zawodowy z SWPS. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz doradztwa zawodowego. Posiada doświadczenie trenerskie (z zakresu umiejętności miękkich: autoprezentacji, komunikacji, przygotowania do procesu rekrutacji etc.) oraz w pracy w biznesie jako asesor w sesjach AC/DC i konsultant programów outplacement.

Obecnie zajmuje się wspieraniem studentów i absolwentów w aktywnym poszukiwaniu pracy i projektowaniu indywidualnych ścieżek karier (IPD). Swoim klientom pomaga m.in. w profesjonalnej analizie doświadczeń zawodowych i mocnych stron, określaniu możliwości zatrudnienia, potencjału zawodowego, motywacji oraz predyspozycji osobowościowych za pomocą standardowych metod diagnozy psychologicznej oraz narzędzi psychometrycznych. Licencjonowany doradca zawodowy, terapeuta (I st.) Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR), Konsultantka testów psychometrycznych firmy Assessment System Poland wykorzystywanych w diagnozie, tworzeniu ścieżek kariery oraz w identyfikacji i rozwoju ludzi na podstawie ich talentów.


PSYCHOLOGIA NA CO DZIEŃ

Jak psychologia może pomóc w radzeniu sobie z codziennością

 

 

Katarzyna Moskal: Na co powinniśmy zwrócić uwagę przy wyborze drogi rozwoju oraz przyszłego zawodu?

Justyna Bednarczyk-Wilgos: – Wśród czynników, które należy uwzględnić, znajdują się nasze predyspozycje zawodowe, a także cechy osobowości i uwarunkowania temperamentalne. Równie ważne są zainteresowania, czyli to, co nas rzeczywiście pasjonuje i motywuje do działania.

Warto także przyglądać się sytuacji na rynku pracy – uwzględnić, jakie zawody są obecnie najbardziej pożądane i jakie zapotrzebowanie może się pojawić w perspektywie najbliższych lat. Dobrym pomysłem będzie także zwrócenie uwagi na alternatywne możliwości rozwoju. Kiedy zaczynamy interesować się konkretną branżą, specjalizacją czy zawodem, zwykle nie posiadamy obszernej wiedzy na ten temat. Dobrze więc poszukać dodatkowych informacji i zobaczyć, co mogłoby stanowić alternatywę dla wybranej przez nas opcji.

 

Jakie kierunki nauczania cieszą się teraz największą popularnością, a po jakich najłatwiej jest znaleźć pracę?

– Bardzo trudno powiedzieć, po jakich kierunkach łatwo znaleźć pracę. Oczywiście istnieją statystyki i raporty, w których zawarte są informacje i prognozy. Zgodnie z nimi kierunki, które obecnie są popularne, a na ich absolwentów jest duże zapotrzebowanie na rynku pracy, to te z obszaru nauk ścisłych, zwłaszcza nowoczesnych technologii informatycznych. Prognozy wskazują także, że w przyszłości cenione będą takie zawody, jak lekarz, prawnik i psycholog. Pracę znajdą też osoby zajmujące się usługami medycznymi, a zwłaszcza opieką nad osobami starszymi. Wciąż rośnie popyt na kandydatów posługujących się językami – popularne są filologie, a im bardziej orientalne i nietypowe, tym zaciekawienie pracodawców jest większe. Nie należy zapominać o kierunkach związanych z rachunkowością, finansami i ekonomią. To także szeroka dziedzina, w obszarze której eksperci wciąż będą poszukiwani. Dobrze jednak, jeśli oprócz wiedzy specjalistycznej będą mogli pochwalić się także znajomością języków. Rośnie również zainteresowanie pracownikami posiadającymi wiedzę specjalistyczną z zakresu energetyki, a zwłaszcza źródeł energii odnawialnej. Warto jednak pamiętać, że prognozy zmieniają się z roku na rok, a rynek pracy charakteryzuje duża zmienność.

 

Jakie aspekty warto brać pod uwagę przy wyborze przyszłej ścieżki kariery: sytuację na rynku pracy czy preferencje zawodowe?

– Nie da się podjąć racjonalnej decyzji o wyborze kariery zawodowej bez uwzględnienia obu tych czynników. Kiedy zaczynamy wchodzić na konkretną drogę rozwoju, powinniśmy się zastanowić, co nas interesuje, jakie są nasze predyspozycje itd. Zdrowy rozsądek podpowiada jednak, że samo kierowanie się „głosem serca” czy intuicją, może być zawodne. Najlepiej byłoby wypracować złoty środek, łącząc obydwa podejścia. Określić siebie, swój potencjał, to, jacy jesteśmy i w którym kierunku nas „ciągnie”, ale też wziąć pod uwagę informacje dotyczące tego, co dzieje się na rynku pracy i jakich zmian na nim możemy się spodziewać.

 

Wiele międzynarodowych firm, w początkowym etapie selekcji kandydatów, oprócz doświadczenia i umiejętności pragnie poznać także ich cechy osobowości. Czy rzeczywiście, predyspozycje osobowościowe są tak ważne w pracy?

– Wykonywanie danej pracy narzuca nam pewne tryby działania. Na przykład, jeśli osoba bardzo energiczna, ekstrawertywna i lubiącą kontakt z innymi ludźmi będzie pracować samotnie w małym pokoju, w towarzystwie jedynie komputera i faksu, to wcześniej czy później wypali się zawodowo.

 

Nad rozwojem własnych umiejętności możemy pracować. A co z cechami osobowości?

– Nie da się całkowicie zmienić naszej osobowości. Możemy spróbować, mówiąc kolokwialnie, „nagiąć siebie” do otoczenia – starać się elastycznie podchodzić do wymagań, oczekiwań  środowiska. Poprzez coaching, szkolenia czy terapię pracujemy nad swoimi deficytami, wzmacniamy pewne zasoby niezbędne w nowej sytuacji.

Pamiętajmy jednak, że nie możemy zrezygnować z siebie, swoich wartości, godzić się na wykonywanie zadań poniżej naszych kwalifikacji lub przekraczających nasze kompetencje, bo zapłacimy za to wysoką cenę w postaci stresu, frustracji i obniżonej samooceny.

 

Czy introwertyk ma szansę kiedykolwiek sprawdzić się na stanowisku przedstawiciela handlowego w dziale sprzedaży?

– Jak najbardziej. Kiedy poszukujemy kandydata na dane stanowisko, musimy brać pod uwagę nie tylko jego predyspozycje osobowościowe, ale i inne czynniki: profil branży, zadania, za które będzie odpowiedzialny czy charakter organizacji. Nie jest też powiedziane, że najlepszymi handlowcami są tylko ekstrawertycy, nastawieni na zadanie i cel. Być może istnieją branże, w których spokojny, racjonalny, dobrze zorganizowany, drobiazgowy i umiejący słuchać introwertyk będzie sprawdzał się lepiej, niż typ opisany wyżej.

Aby efektywnie dopasować się do stanowiska, branży i firmy, trzeba znać zarówno siebie, jak i specyfikę pracy oraz jej otoczenia biznesowego. Bez uwzględnienia tych czynników nasze decyzje – a co za tym idzie wybory – będą przypadkowe. Działania „ad hoc” mogą być atrakcyjnym rozwiązaniem dla osób młodych, które nie wiedzą dokładnie, co tak naprawdę chcą robić i co je interesuje –  w poszukiwaniach kierują się więc przede wszystkim intuicją. Próbują pracować na różnych stanowiskach i wybierać dla siebie najlepszą ścieżkę. W ten sposób budują swoje pierwsze doświadczenia zawodowe.

 

Jakie cechy pracowników najbardziej cenią pracodawcy? Jak możemy je w sobie rozwijać?

– Moim zdaniem nie ma cech uniwersalnych, które sprawdziłyby się na wszystkich stanowiskach pracy, w każdej organizacji. Są natomiast takie, o których pracodawcy wspominają zdecydowanie częściej niż o innych. To na przykład samodzielność, rozumiana jako umiejętność szybkiego i efektywnego radzenia sobie z problemami, zadaniami, z nową sytuacją. To także elastyczność, czyli zdolność dostosowywania się do zmian. Warto wymienić także odpowiedzialność i odwagę w podejmowaniu decyzji, nawet tych ryzykownych, czy wreszcie, kreatywność i inicjatywę. Cenne są także wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne, które wpływają na efektywność naszej pracy i skuteczność komunikacji z ludźmi w zespole. 

Samodzielność nie przychodzi sama. Pewne cechy, takie jak zręczność, spryt, zaradność

wynosimy z domu rodzinnego, szkoły itd. O naszej samodzielności będzie świadczyło to, że sami podejmujemy różne inicjatywy i aktywności, nie wycofujemy się w momentach wymagających decyzji, nie czekamy na to, aż ktoś inny rozwiąże za nas problem.

Podczas różnego typu praktyk, staży i wolontariatów mamy możliwość zobaczenia, czego w praktyce oczekują od nas pracodawcy, co jest istotne dla nich w naszej pracy. Dostajemy bezcenną informację zwrotną – dowiadujemy się, co jest naszą mocną stroną, a co wymaga rozwoju. Możemy się rozwijać, tylko jeśli mamy świadomość własnego potencjału osobowościowego i zawodowego.

 

Czyli receptą na sukces jest świadomość własnego potencjału i ograniczeń?

– Tak, jeśli ta samoświadomość jest wzbogacona znajomością rynku pracy. Jeżeli potrafimy dokonać syntezy tych dwóch obszarów i połączyć to ze skuteczną autoprezentacją, to sukces zawodowy na pewno pojawi się zdecydowanie szybciej niż w przypadku osób, które nie wkładają wysiłku w swój rozwój, a decyzje podejmują na podstawie przypadkowych informacji płynących z otoczenia.